Sternik Jachtowy Morski
  • rok urodzenia: 1969
  • posiadane uprawnienia i licencje: Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski, licencja VHF SRC
  • doświadczenie i poznane akweny: Morze Śródziemne, Mazury .
  • zainteresowania: żeglarstwo, podróże, język grecki

Kontakt: +48 602 109 378 / arnito@wp.pl